Inteligentní digitalizace energetiky

Optimalizujte výrobu, uložení a distribuci elektřiny v reálném čase na základě přesných dat z vaší energetické sítě. Zvyšte efektivitu svého provozu a objevte nové podnikatelské příležitosti.

image showing the real life application of our technologies

Klíčovou součástí našich energetických projektů, která vám zajistí ekonomické přínosy, je vlastní inteligentní systém pro správu a vyhodnocení energetických dat s následným řízením výroby, ukládání a spotřeby energie ve vaší síti.

Celý systém tvoří:

 • srdcem je Clever BES bateriové úložiště se svým ESM systémem s uživatelským rozhraním pro energetika sítě i obchodníka s energií
 • přesný analyzátor sítě s kvalitometrem (třída přesnosti 0,5/5A/3,2 kHz vz.kmitočet IEC62053-22)
 • dispečerský systém s jednotkou RTU pro řízení připojení k distribuční síti
 • chytré elektroměry s bezpečnostní bránou pracující v režimu měření spotřeby v reálném čase
 • systém pro správu energetických dat EDM

ESM periodicky sbírá provozní data měničů, baterií i samotné spotřeby provozovny jak v odběrném místě tak pro jednotlivé podsítě pomocí chytrých elektroměrů a  pomocí EDM jsou odesílána do ESM pro další zpracování. ESM pak vzdáleně ovládá BES a další řiditelné prvky energetické sítě prostřednictvím konfiguračních příkazů.

ESM poskytuje zákazníkům webové rozhraní, kde vidí veškeré své provozovny, jejich aktuální provozní data, grafy historických hodnot, ceny energií na trhu a jejich nastavení.

U každé provozovny je vidět

 • Aktuální spotřeba
 • Nabíjecí/vybíjecí výkon bateriového úložiště
 • Dostupná kapacita bateriového úložiště
 • Výroba FVE
 • Celkové harmonické zkreslení po fázích včetně K faktoru a další informace

Jsou k dispozicí základní rychlé statistiky těchto hodnot za předchozí měsíc, týden a den.

Vzdálené Nastavení BES+

Oprávnění uživatelé mohou měnit nastavení BES+ parametrů pro regulaci a řízení, jako jsou:

 • Regulační cíl
 • Maximální nabíjecí výkon
 • Maximální vybíjecí výkon
 • Maximální povolený přetok

Tyto parametry je možné také stanovit v časovém rozlišení v rámci takzvané časové tabulky a zohlednit tak regulační režim specificky pro časové intervaly. Pro tato nastavení jsou k dispozici kontextová data jako informace o oblačnosti pro danou lokalitu a spotové trhy na OTE.

Příklady aplikací BES ESM

Eliminace přetoků FVE

Klient využívá úložiště za účelem eliminace přetoků do sítě, rozdíl mezi aktuálně spotřebovanou energií a vyrobenou energií z FVE je ukládán do BES+.    

Graf znázorňuje situaci, kdy přibližně v hodinách od 9:00 do 14:30 je aktuálně množství vyrobené energie z FVE větší než je spotřeba a přebytek energie je ukládán do BES. SOC baterie se v daném čase navýší z výchozích 9% na 50%. Uložená energie je opět využita v době, kdy spotřeba převyšuje FVE výrobu v době od 14:30 do 19:00, je také možné spotřebu akumulované energie pozdržet na dobu, kdy jsou vyšší ceny za energie (denní SPOT).

Řízení výkonu (loadbalancing)

BES+ reguluje odběr ze sítě na zadaný regulační cíl, pokud je aktuální spotřeba klienta větší něž zadaný regulační cíl, BES+ sníží výkon regulovaných spotřebičů (například dobíjecí stanice pro EV) a nebo dodá potřebné množství energie. Daná funkcionalita umožňuje modelovat diagram spotřeby v čase, za účelem odběru energie v časových intervalech, kdy je cenová hladina příznivější.

Řízení rezervované kapacity (peakshaving)

BES+ pracuje v režimu řízení rezervované kapacity s cílem nepřekročení povolené hodnoty (peak shaving – žlutá křivka v grafu). V případě, že se růst spotřeby začne přibližovat úrovni smluvní rezervované kapacity (červená křivka), BES+ začne dodávat energii, která udrží odběr ze sítě na zadané cílové úrovni. Uvedený případ je často užíván u klientů, kteří využívají dobíjecí infrastruktury pro elektromobily a jiné spotřebiče, kde spotřeba může v krátkém intervalu překročit rezervovanou kapacitu i několikanásobně a kde je navíc složité tuto spotřebu plánovat.

Snížení ceny odběrového diagramu (demand shifting, SPOT trading)

Klient využívá úložiště k celkovému snížení ceny odběrového diagramu díky využití SPOT cen z mezidenního obchodování.

Využívá se snížené ceny v časovém intervalu od 3:00 do 9:00 k nabití BES+ (modrá) na úrovni odběru blízké rezervované kapacitě za nejnižší ceny v rámci dne. V období od 9:00 do 17:00 je BES+ neaktivní, jen energie vyrobená z FVE (zelená) v tomto období je hned spotřebována. V období mezi 17:00 a 20:00, kdy je cena energie nejvyšší, přibližně dvojnásobná vůči ranním cenám (viz malý graf vlevo), dojde k snížení odběru ze sítě (žlutá) na výrazně nižší úroveň a BES+ zajistí pokrytí spotřeby. Tato operace zajistí klientovi snížení ceny celkového denního odběru.

Filtrace vyšších harmonických

Vyšší harmonické proudy mohou způsobit dodatečné ztráty v jádru a vinutích transformátoru, což vede k jeho zvýšenému zahřívání. Toto zahřívání může zkrátit životnost transformátoru a vést k jeho předčasnému selhání. Eliminací vyšších harmonických proudů můžeme zabránit výpadkům strojů a dalších zařízení, které jsou v lokální síti provozované, a zvýšit tak kvalitu provozu výrobních linek u výrobních podniků. Jakmile dosáhne THD (celkové harmonické zkreslení) 3%, sepne se filtr vyšších harmonických proudů.

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Thank you! We’ll get back to you soon

We have received your message and will get back to you as soon as possible. Our team is dedicated to providing the best support and we appreciate your patience.

Oops! Something went wrong.

Napište nám

Rádi vám spočítáme finanční a časovou návratnost investice do modernizace vaší energetické sítě. Pošlete nám zprávu a do 2. pracovního dne se vám ozveme zpět.