CRM a Billing

CRM

Specializujeme se na modulární CRM postavené na technologii Microsoft a partnerských billingových produktech. Díky všestrannosti použitých komponent je možné přizpůsobit se požadavkům různorodých sfér podnikání jako například utility a průmyslu.

Součástí řešení je modul zaměřený na komodity (elektřina, plyn), který přináší podporu prodeje, zřízení a aktivaci služeb, dohled nad službami a péči o zákazníka.

Celkový koncept je postaven na jednotném uživatelském rozhraní, které poskytuje veškeré funkcionality a procesy důležité pro plnohodnotnou práci se zákazníky.

Naše služby zahrnují analýzu potřeb, návrh budoucího konceptu, nastavení systémů. Součástí je také řízení celkové dodávky včetně integrací.

Řízení zakázek

Řešení podporuje kompletní životní cyklus obchodního případu. Součástí jsou přednastavené a automatizované schvalovací procesy a obchodní pravidla, včetně kontrolních a eskalačních bodů.

Příležitost

 • Potřeby zákazníka
 • Obchodní týmy
 • Dodavatelé
 • Prognózy

Nabídka

 • Správa nabídek
 • Produkty
 • Nacenění
 • Schvalování

Zakázka

 • Projektový tým
 • Dohled projektu
 • Aktivace služby
 • Fakturace

Servis

 • Následný servis
 • SLA monitoring
 • Správa smluv
 • Koordinace zásahů

Billing

Definování segmentů

 • Maloodběr / Velkoodběr / Výrobci

Volba způsobu platby

 • Platební kalendář
 • SIPO
 • Sloučené zálohování

Specifikace odečtů

 • Průběhové / Neprůběhové / Diagramy

Platby

 • Vystavování faktur
 • Sdružená fakturace
 • Elektronická fakturace

Účtování

 • Zákaznické účetnictví
 • Saldokonto
 • Vymáhání

Řízení vztahů se zákazníky

1

Nová smlouva

 • Kontroly smluv
 • Výpovědní lhůty
2

Změna dodavatele

 • Rámcové smlouvy
 • Generování výpovědí
 • Registrace na OTE
 • Registrace distributor
 • Dávkové zpracování
3

Dodávka a fakturace

 • Platební kalendáře
 • Zálohování
 • Odečty
 • Fakturace / vymáhání
 • Změny
4

Výpověď a retence

 • Písemné výpovědi
 • Výpovědi z OTE
 • Výpovědi distributor
 • Retence
5

Ukončení

 • Zkrácení OTE
 • Zkrácení distributor
 • Obnova dodávek

Definování produktů

Produktový katalog dovoluje:

 • Rychlé uvedení produktu na trh
 • Jednoduché nastavení procesů spojených s produktem
 • Okamžité provedení změn v produktech/procesech
 • Specifikace produktové rodiny
 • Speciální balíčky produktů
 • Specifikace konkrétního produktu
  • parametry produktu
  • proces poskytování produktu
  • cross-sell
  • up-sell
 • Rychlé uvedení produktu na trh
 • Jednoduché nastavení procesů spojených s produktem
 • Okamžité provedení změn v produktech/procesech
 • Specifikace produktové rodiny
 • Speciální balíčky produktů
 • Specifikace konkrétního produktu
  • parametry produktu
  • proces poskytování produktu
  • cross-sell
  • up-sell