Specializujeme se na modulární CRM postavené na technologii Microsoft a partnerských billingových produktech. Díky všestrannosti použitých komponent je možné přizpůsobit se požadavkům různorodých sfér podnikání jako například utility a průmyslu.

Součástí řešení je modul zaměřený na komodity (elektřina, plyn), který přináší podporu prodeje, zřízení a aktivaci služeb, dohled nad službami a péči o zákazníka.

Celkový koncept je postaven na jednotném uživatelském rozhraní, které poskytuje veškeré funkcionality a procesy důležité pro plnohodnotnou práci se zákazníky.

Naše služby zahrnují analýzu potřeb, návrh budoucího konceptu, nastavení systémů. Součástí je také řízení celkové dodávky včetně integrací.

Řízení zakázek

crm_rizeni_zakazek.jpg

Řešení podporuje kompletní životní cyklus obchodního případu. Součástí jsou přednastavené a automatizované schvalovací procesy a obchodní pravidla, včetně kontrolních a eskalačních bodů.

Příležitost

 • Potřeby zákazníka
 • Obchodní týmy
 • Dodavatelé
 • Prognózy

Nabídka

 • Správa nabídek
 • Produkty
 • Nacenění
 • Schvalování

Zakázka

 • Projektový tým
 • Dohled projektu
 • Aktivace služby
 • Fakturace

Servis

 • Následný servis
 • SLA monitoring
 • Správa smluv
 • Koordinace zásahů
crm_rizeni_zakazek.jpg

Billing

Definování segmentů

 • Maloodběr / Velkoodběr / Výrobci

Volba způsobu platby

 • Platební kalendář
 • SIPO
 • Sloučené zálohování

Specifikace odečtů

 • Průběhové / Neprůběhové / Diagramy

Platby

 • Vystavování faktur
 • Sdružená fakturace
 • Elektronická fakturace

Účtování

 • Zákaznické účetnictví
 • Saldokonto
 • Vymáhání
crm_billing.jpg

Řízení vztahů se zákazníky

1

Nová smlouva

 • Kontroly smluv
 • Výpovědní lhůty
2

Změna dodavatele

 • Rámcové smlouvy
 • Generování výpovědí
 • Registrace na OTE
 • Registrace distributor
 • Dávkové zpracování
3

Dodávka a fakturace

 • Platební kalendáře
 • Zálohování
 • Odečty
 • Fakturace / vymáhání
 • Změny
4

Výpověď a retence

 • Písemné výpovědi
 • Výpovědi z OTE
 • Výpovědi distributor
 • Retence
5

Ukončení

 • Zkrácení OTE
 • Zkrácení distributor
 • Obnova dodávek

Definování produktů

Produktový katalog dovoluje:

 • Rychlé uvedení produktu na trh
 • Jednoduché nastavení procesů spojených s produktem
 • Okamžité provedení změn v produktech/procesech
 • Specifikace produktové rodiny
 • Speciální balíčky produktů
 • Specifikace konkrétního produktu
  • parametry produktu
  • proces poskytování produktu
  • cross-sell
  • up-sell
 • Rychlé uvedení produktu na trh
 • Jednoduché nastavení procesů spojených s produktem
 • Okamžité provedení změn v produktech/procesech
 • Specifikace produktové rodiny
 • Speciální balíčky produktů
 • Specifikace konkrétního produktu
  • parametry produktu
  • proces poskytování produktu
  • cross-sell
  • up-sell