Smart Metering sbírá real-time informace o aktuálním stavu koncových zařízení a vzdáleně je řídí. Díky vysoce zabezpečené, obousměrné end-to-end IP komunikaci zajišťuje vysokou dostupnost a propustnost.

Koncept řešení

Smart Metering je spojen s celou řadou funkcí:

 • Distributor má přehled o stavu sítě a odběrných místech
 • Časté odečítání naměřených hodnot
 • Automatické vzdálené odečty
 • Multiutility: elektřina, voda, teplo, plyn
 • Smart home služby (chytrá zařízení, osvětlení, čidla a domácí senzory)
 • Řízení externí zátěže (přímotopy, tepelná čerpadla a jiná zařízení pro dvoutarifní sazbu)
 • Schopnost detekovat pokus o manipulaci
 • Možnost odpojení měřidel, omezení výkonu, změny tarifů a další
 • Přístup k datům pro zákazníky
 • Služby pro elektromobilitu
 • Optimalizace spotřeby (vyrovnání energetické bilance díky FVE a bateriového úložiště)
 • Bezpečnost - komunikační zařízení SEGW (Smart Energy Gateway)

Mezi odběrným místem a centrálním systémem probíhá zabezpečená komunikace a všechny datové přenosy jsou šifrovány pomocí TLS. Z technologického pohledu je možné využít libovolnou komunikační technologii (optika, BPL, LTE), v souladu s potřebami zákazníka, resp. využít i jakékoliv vhodné kombinace.

Řídicí systém

smart_metering-ridici_system.jpg

Řídicí systém se skládá z několika dílčích systémů. Každý má svůj specifický význam:

 • EDM (Energy Data Management): zajišťuje sběr dat, jejich kontrolu, big data analýzy, prognózy a další práci s odečtenými daty.
 • GWA (Gateway Administrator): společně s SEGW (umístěnou na odběrném místě) se stará o vysokou bezpečnost řešení.
 • CLS (Controlable Local System): umožňuje efektivně řídit spotřebu na základě vyhodnocování aktuálního stavu sítě a díky tomu optimalizovat tok v síti.
 • Zákaznický portál: přehledně zpřístupňuje data koncovému zákazníkovi - práce s daty a spotřeba pod kontrolou.

Komponenty řešení

SEGW – Smart Energy Gateway

Integruje svět zákazníka a energetické společnosti v jednu komunikační infrastrukturu a zároveň poskytuje dostatečnou bezpečnostní barieru mezi oběma světy. Toto zařízení v sobě kloubí 3 základní funkce: zajišťuje komunikaci, aplikační logiku i bezpečnost.

 • Vysoká bezpečnost řešení
 • Modulárnost
 • Různé formy komunikace
 • Pokročilé možnosti integrace