Nabízíme řešení datových komunikací po silovém vedení vysokého/nízkého napětí pomocí širokopásmové komunikační technologie (BPL). Tato technologie umožňuje prodloužení stávající optické sítě až na úroveň odběrného místa s vysokým bezpečnostním standardem.

Komunikační technologii BPL lze využít na vysokém napětí až do úrovně 35kV a to díky vazebním členům, které je možné použít jak na kabelovém, tak na venkovním vedení vysokého napětí.

Součástí produktového portfolia jsou senzory a řídicí jednotky určené pro on-line měření a řízení. Data zpracováváme v rámci Energy Data Management systému případně integrujeme do SCADA systému zákazníka.

Koncept řešení

V rámci řízení energetických sítí postupujeme podle následujících osvědčených kroků:

1

Zpracování vstupních podkladů

 • Mapy elektrického vedení
 • Technické informace o kabelech a rozváděčích
 • Typy trafostanic a jejich vyhotovení
2

Analýza

 • Vzdálenosti, typy kabelů
 • Již instalovaná technologie a její použití
 • Rozměry a technické požadavky
3

Design

 • Návrh způsobu injektování BPL signálu
 • Návrh zařízení a senzorů
 • Návrh architektury řešení a bezpečnosti
 • Návrh harmonogramu instalace
3

Design

 • Návrh způsobu injektování BPL signálu
 • Návrh zařízení a senzorů
 • Návrh architektury řešení a bezpečnosti
 • Návrh harmonogramu instalace
4

Implementace

 • Realizace odpojení elektrického vedení
 • Instalace pasivní a aktivní technologie
 • Oživení technologie a základní test komunikace
4

Implementace

 • Realizace odpojení elektrického vedení
 • Instalace pasivní a aktivní technologie
 • Oživení technologie a základní test komunikace
5

Testy

 • Základní – propustnost a optimalizace
 • Dlouhodobé – propustnost a stabilita technologie
 • Bezpečnostní
6

Akceptace

 • Závěrečná zpráva
 • Dokumentace

Senzorová technika

Klíčovou oblastí, umožňující řízení sítě na úrovni distribuční trafostanice, je monitoring aktuálního stavu napětí a proudu, jako i dalších odvozených veličin a to jak na hladině VN, tak i NN.

V této oblasti spolupracujeme se španělskou společností Arteche a dalšími výrobci měřících zařízení.

adaTECH CMD

Automatizační zařízení určené pro monitorování a dálkové ovládání transformátorové stanice nebo VN odpínače typů GIS, AIS nebo LBS.

sensART RGW.PSI

Proudový snímač fáze Rogowskiho cívka vhodná pro VN linky až do 36 kV.

UNDERSENS

Napěťový snímač fáze pro měření v síti vysokého napětí do 36 kV vzduchem izolovaném VN rozváděči podzemních VN vedeních.

sensART PLUGSENS

Senzor napětí PLUGSENS byl speciálně navržen pro měření napětí na hlavních jednotkách GIS Ring (RMU), VN rozvaděčích a řídicích zařízení
do 24 kV. Je vyhotoven i v kombinované verzi s kapacitním vazebním členem.

Pro komunikaci s těmito technologiemi instalovanými v energetické distribuční síti používáme BPL komunikaci po vysokém napětí, po které přenášíme různé industriální protokoly jako i TCP/IP s možností integrace do SCADA. Zejména u těchto technologii se jedná o použití protokolů Modbus a IEC 60870-5-104.

Rugged BPL Modem 4B

BPL modem určen pro komunikaci po vysokém nebo nízkém napětí s možností AC nebo DC napájení.

Extra Rugged BPL Modem 4J

Robustní BPL modem určen zejména pro zvlášť zarušené prostředí v industriálním provedení s AC napájením.

Basic BPL Modem 4N

BPL modem s krytím IP67 určen pro instalaci do rozpojovací skříně (RIS). Je vyhotoven také ve verzi s měřením napětí a frekvence na všech třech fázích tzv. Senzor BPL modem.

BPL24CC Capacitive Coupler

Kapacitní vazební člen je pasivní prvek určen pro instalaci na vedení vysokého napětí do 24kV a pro kabelové a vzdušné vedení sloužící k injektování BPL signálu v převedení skrytím IP67. Vhodné pro GIS a AIS rozváděče.

NN kabelové svorky

Svorky různého provedení určené pro napájení a injektování BPL signálu BPL modemu do silové části nízkého napětí.

Systém pro řízení

smart_metering-ridici_system.jpg

Řídicí systém je složen z několika dílčích systémů. Každý z nich má svůj specifický význam:

EDM (Energy Data Management): zajišťuje sběr dat, jejich kontrolu, big data analýzy, prognózy a další práci s odečtenými daty.

Switching Server: sběr dat z RTU, senzorů, elektroměrů, či jiných zařízení na základě protokolů IEC60870-5-104, IEC61850, DLMS, IEC1107, SML a dalších.

CLS (Controlable Local System): efektivně řídí spotřebu na základě vyhodnocování aktuálního stavu sítě a díky tomu optimalizuje tok v síti.