Elektromobilita a nabíjecí infrastruktura

Poskytujeme komplexní služby související s výstavbou a provozem nabíjecí infrastruktury. Ve spolupráci s našimi partnery nasazujeme inovativní technologie v oblasti monitoringu, aktivního řízení a správy nabíjecí infrastruktury včetně podpory platebních metod.

Nabízená řešení jsou vhodná pro provozovatele veřejné nabíjecí infrastruktury i pro firemní zákazníky, kteří se rozhodli provozovat firemní flotily elektromobilů.

Více informací →

Řízení energetických distribučních sítí

V souvislosti s digitalizací a automatizací distribučních sítí a rozvojem decentralizovaných zdrojů, poskytujeme široké portfolio technologií a služeb umožňující řízení, monitoring a komunikaci distribuční infrastruktury s vysokou úrovní zabezpečení.

Naše služby zahrnují výstavbu a dodávku komunikační infrastruktury postavené na technologii BPL s možnou integrací do optických sítí.

Nabízíme senzory a řídicí jednotky na úrovni celé distribuční soustavy včetně systému pro správu, řízení a vyhodnocování stavu sítě v reálném čase.

Více informací →

Smart Metering

Nabízíme komplexně nový přístup v oblasti smart meteringu postavený na vzdáleném real-time odečtu a řízení technologií až na úroveň koncového zákazníka. Řešení podporuje možnost současného odečtu různých komodit (elektřiny, plynu, tepla, vody).

Technologie poskytuje koncovým zákazníkům možnost řízení jejich vlastní infrastruktury jako jsou například FVE, bateriové systémy nebo nabíjecí wallboxy.

Řešení nahrazuje stávající technologii HDO a je připraveno pro nové modely v energetice, jako jsou dynamické tarify.

Naše služby zahrnují návrh konceptu realizace včetně dodávky měřících zařízení, systému pro sběr dat a řízení sítě. Součástí řešení je i komunikační infrastruktura umožňující využívat existující distribuční sítě a pokročilý systém zabezpečení.

Více informací →

Smart Cities

Náš koncept Smart Cities kombinuje zavádění nových technologií, inovativních přístupů a architektonických návrhů, které korespondují s podobou měst 21. století.

V rámci konceptu "chytrého města" se zaměřujeme na témata jako nakládání s dešťovou vodou, zpracování a řízení odpadového hospodářství, optimalizace dopravy, návrh energetické soběstačnosti a možnost rozšířeného využití stávající infrastruktury ve vlastnictví měst.

Součástí portfolia je zpracování studií proveditelnosti, ale i vlastní realizace, dodávka technologií a řešení pro jednotlivé oblasti.

reseni-smart_city.jpg

Infrastruktura a bezpečnost

Poskytujeme standardní služby v oblasti IT. Při vývoji SW a HW nabízíme unikátní znalosti od návrhu speciálního HW, embedded programování až po front-endové nebo monitorovací systémy.

U infrastruktury se zaměřujeme na realizaci dodávek technologií pro zálohování, správu dat, virtualizaci, automatizaci a monitoring. Disponujeme týmem s technologickými, procesními i legislativními znalostmi a zkušenostmi v oblasti informační bezpečnosti.

Více informací →

CRM a Billing

Specializujeme se na CRM a Billing pro oblast průmyslu a utilit. Specifická řešení připravujeme pro podporu procesů podle zákaznických segmentů a poskytujeme podporu pro zákaznické služby. Součástí je integrace na billingové řešení včetně jednotného produktového katalogu.

Více informací →