Případové studie

Eicero 

FVE s centrálními měniči - Jihomoravský kraj

Regenerace probíhala v rámci testovacího provozu po dobu cca tří týdnů v lednu 2015. Před regenerací i po ní byly proměřeny parametry všech panelů u třech stringů a na dvou z nich následně proběhl regenerační proces. Třetí string byl využit jako referenční pro ověření výsledků měření. Měření před zahájením regenerace prokázalo vysokou míru zasažení PID, 10-15%. Ztráty vlivem PID 0,5mil. Kč ročně.

FVE s decentrálními měniči - střední Morava

Degradace výkonu FV panelů vlivem PID dosahovala 4 - 6 %. Dosažený nárůst výroby po 1 měsíci regenerace: 5,5 %.