Fakturace

Fakturační systémy jsou koncipovány tak, aby pokryly veškeré činnosti spojené s odběratelsko dodavatelským vztahem mezi obchodníkem a koncovým odběratelem typu MOP, MOO a VOP.

 • Generování individuální faktury za jednotlivé oblasti například telco, energie, finanční služby.
 • Sloučená/individuální fakturace (dodávka elektrické energie + výkup + ostatní služby).
 • Opravné daňové doklady.
 • Fakturace dodávky elektrické energie na hladině NN, VN a VVN.
 • Fakturace výkupu elektrické energie.
 • Možnost fakturačního zápočtu dodávky vs. výkupu elektrické energie.
 • Fakturace ostatních služeb v rámci souhrnné faktury, například pronájem technologických zařízení, fakturace finančních služeb, atd.
 • Fakturace dodávky zemního plynu pro segment MOO, MOP a VOSO.
 • Napojení na účetní systémy.
 • Kompletní komunikace se systémem CDS OTE.
 • Seznam odběratelů/dodavatelů.
 • Definice měny – možnost vytváření dokladů v EUR měně.
 • Evidence měření ze systému CDS OTE.
 • Možnost definice individuálních ceníků.
 • Stahování měření.
 • Stahování podkladů pro fakturaci.
 • Vytváření platebních kalendářů – předpočtů plateb.
 • Generování záloh daňových dokladů.